Schutzstaffel (SS)

Inleiding

Inhoudsopgave

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog vonden van 1945 tot 1949 de processen van Neurenberg plaats. Het bekende proces tegen vierentwintig hooggeplaatste nazi’s werd gevolgd door een serie van meerdere processen tegen minder prominente oorlogsmisdadigers. Tijdens de processen kwamen alle ernstige misdaden aan bod die gepleegd waren in het Derde Rijk, waaronder de terreur in de concentratiekampen, de uitroeiing van de Joden, de dwangarbeid door buitenlandse arbeiders, de executie van krijgsgevangenen en de deportatie van overwonnen volken. Vooral de misdaden tegen de menselijkheid van de nazi's en in het bijzonder tegen het Joodse volk zorgden voor veel beroering in binnen- en buitenland.

Bij alle genoemde nazi-misdaden was één organisatie nadrukkelijk betrokken. Deze organisatie was de Schutzstaffel (SS), het belangrijkste element van politieke en raciale onderdrukking in het Derde Rijk. De organisatie werd opgericht ter beveiliging van Adolf Hitler en andere nazi-bonzen, maar groeide uit tot een veelomvattende organisatie die hoofdverantwoordelijk was voor de veiligheid binnen het Derde Rijk.

Hoewel hun schuld aan gruwelijke feiten vaststaat, bleven veel gearresteerde SS’ers tijdens de processen van Neurenberg ervan overtuigd dat zij niets misdaan hadden. Zij hadden immers toch niets anders gedaan dan hun plicht? Onder leiding van Reichsführer-SS Heinrich Himmler had de SS zich vanaf Hitlers machtsovername ontwikkeld tot een organisatie waarin eer en trouw aan de Führer van groter belang waren dan menselijke normen en waarden. In naam van Adolf Hitler en zijn Groot-Duitse ideaal waren SS’ers bereid tot mishandeling, moord en uitroeiing van zogenaamde interne en externe vijanden van het Duitse Rijk. Hoe kon het zover komen dat doodnormale mannen, liefhebbende echtgenoten en trotse vaders transformeerden in moordenaars zonder schuldbesef en spijt van de verschrikkingen waar ze medeverantwoordelijk voor waren?

In dit artikel zal een beeld geschetst worden van het ontstaan van de SS en haar rol binnen het Derde Rijk. Aangezien de SS een veelomvattende organisatie was, is het ondoenbaar om een opsomming te geven van al haar activiteiten. Tevens is het onmogelijk om een oordeel te geven over alle mannen die deel uitmaakten van de SS. Wanneer een bepaalde politieke stroming aan mensen hoop biedt na een lange periode van armoede, ellende en onzekerheid maken mensen keuzes die mogelijk later veroordeeld worden. Met het begrip van de omstandigheden rond die tijd zijn echter bepaalde keuzes te begrijpen. We moeten tevens beseffen dat we met de kennis die we nu hebben over de SS en het nationaalsocialisme een heel ander beeld hebben van deze organisaties dan dat jonge Duitsers in de jaren van het Derde Rijk hadden.

Dit artikel is bedoeld om enige duidelijkheid te verschaffen over de uiterst complexe organisatie van de SS. Met haar vele onderdelen was de invloed van de SS wijd verspreid binnen alle activiteiten van de nazi’s. Het essentiële belang van de SS binnen de uitvoering van de nazi-plannen en de veelomvattendheid van de organisatie vormen de kern van dit artikel. Daarnaast wordt een beeld verschaft van het ontstaan en de ondergang van de organisatie. Als een rode draad door het verhaal zullen de vele misdaden van de SS en het nationaalsocialistische regime lopen. Aan de hand van deze informatie kan hopelijk een objectief beeld gevormd worden over de mannen die zich in dienst stelden van de SS en de Führer. Velen van hen waren schuldig aan misdaden, maar de basis voor hun misdadigheid kan alleen maar gevonden worden wanneer we de organisatie van de SS beter kennen.

Definitielijst

Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
nazi
Afkorting voor een nationaal socialist.

Pagina navigatie

AfbeeldingenDe dubbele Sigrune: het uiterst herkenbare embleem van de SS.

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-04-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.