Göring, Hermann

De Eerste Wereldoorlog

Hermann Göring was eenentwintig toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Aanvankelijk diende hij bij de infanterie, maar hij geraakte door de loopgravenoorlog al snel gedesillusioneerd. Hij werd na een ernstige reuma-aanval zelfs opgenomen in het ziekenhuis, waar hij kennismaakte met de jonge piloot Bruno Loerzer. Göring was zo onder de indruk van de heldenverhalen die over de luchtmacht de ronde deden dat hij zijn overplaatsing aanvroeg. Aanvankelijk werd zijn overplaatsing geweigerd, maar Göring was vastbesloten niet terug te keren naar de weinig roemrijke loopgraven. Gelukkig schoot zijn invloedrijke peetvader Epenstein hem ter hulp en hij bezorgde Göring en Loerzer een plaats bij de luchtmacht, die op dat moment nog erg weinig voorstelde.

Loerzer en Göring opereerden vanuit Stenay, van waaruit ze vooral verkenningswerk uitvoerden. De luchtmacht werd niet echt gebruikt als aanvalswapen. Dat betekende echter niet dat het werk minder gevaarlijk was. Om nauwkeurige foto’s te nemen moest er laag boven het doelwit gevlogen worden, wat de kans om neergeschoten te worden aanzienlijk vergrootte. Göring en Loerzer schuwden echter de risico’s niet en na enkele zeer geslaagde missies boven Verdun kregen beide piloten het IJzeren Kruis 1ste klasse van kroonprins Wilhelm. Vanaf 1915 veranderde de rol van de luchtmacht aanzienlijk: vliegtuigen werden steeds meer als aanvalswapen gebruikt. Aan Franse zijde vocht toen ene Roland Garros, die erin slaagde om meerdere Duitse toestellen neer te schieten, zonder dat de Duitsers een antwoord op dit nieuwe wapen vonden. Daar kwam verandering in, toen Anthony Herman Gerard Fokker een verbeterde versie van Garros’ toestel maakte. Al gauw was de Duitse luchtmacht, met bekende namen als Immelman, Boelcke en Von Richthofen (de Rode Baron), heer en meester van het luchtruim.

De eerzuchtige Göring wilde dezelfde roem en heldendaden behalen en begon in Freiburg aan zijn pilotenopleiding, waarna hij bij de eenheid 5. Luftstaffel werd ondergebracht. Bij één van zijn eerste missies werd hij neergehaald en moest hij maandenlang revalideren. In die periode verloofde hij zich met Marianne Mauser. Op 3 november 1916 meldde Göring zich opnieuw voor de dienst, ditmaal bij de 26. Luftstaffel dat onder leiding stond van zijn goede vriend Loerzer. Al gauw had Göring heel wat vijandelijke vliegtuigen neergehaald en werd hij zelf de leider van het jachteskader Jagdstaffel 27. Omwille van zijn opmerkelijke prestaties kreeg hij in mei 1918 de hoogste Pruisische onderscheiding, Pour le Mérite, persoonlijk uit de handen van de keizer. Bovendien werd hij op 7 juli 1918 benoemd tot bevelhebber van het legendarische Jagdgeschwader Freiherr von Richthofen nr. 1, als uiteindelijke opvolger van de beroemde aas, de Rode Baron.

Met de capitulatie van Duitsland in november 1918 kwam een einde aan een lange, bloedige oorlog, waarin Hermann Göring voor de eerste keer van zich liet horen. Göring zelf was enorm ontzet, toen hij het nieuws van de capitulatie hoorde. Het was niet alleen afgelopen met zijn geliefde Duitse keizerrijk, dat een vernederende vrede kreeg opgelegd; het was ook gedaan met zijn roemrijke daden. Göring keerde anoniem terug naar München. Intussen was de verloving met Marianne Mauser afgesprongen. Om het gezin Göring te kunnen onderhouden nam hij allerlei baantjes aan. Zo verhuurde hij zichzelf als piloot en luchtacrobaat in Zweden. De militaire luchtvaart was volgens het verdrag van Versailles immers verboden in Duitsland. In deze periode ontmoette hij Carin von Kantzow, de dochter van een Zweedse officier. Ondanks dat ze gehuwd was viel zij voor Görings charmes en trouwde op 3 februari 1923 met de Duitse vliegenier.

Bij een betoging tegen het Verdrag van Versailles, dat Göring nooit heeft kunnen aanvaarden, leerde hij Adolf Hitler en het nationaalsocialisme kennen. Göring, die droomde van een grote sterke man die Duitsland weer machtig als weleer zou maken, was danig onder de indruk van de ontmoeting. Voor Hitler was de held uit de Eerste Wereldoorlog een mooie propagandastunt, maar hij zag ook wel in dat Göring met zijn ervaring en intellectuele bagage veel meer kon betekenen dan enkel te dienen als uithangbord. Hij benoemde de voormalige piloot tot commandant van de SA, waarvan hij binnen korte tijd een stevig privé-leger maakte. Nochtans interesseerde het werk als SA-commandant Göring maar weinig; ook de ideologie en het partijprogramma waren niet echt aan hem besteed. Hitler was degene die hem aan het nazisme bond; Hitler was de man naar wie hij opkeek en voor wie hij door het vuur zou gaan, net als voor zijn peetvader destijds.

Definitielijst

capitulatie
Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
ideologie
Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
IJzeren Kruis
Duitse militaire onderscheiding, vertaling vanuit het Duits. Zie: Eisernes Kreuz.
infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
nazisme
Afkorting van nationaal-socialisme.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Hermann Göring werd beroemd als piloot tijdens WOI.


De medaille "Pour le Mérite", de hoogste Duitse onderscheiding.

Informatie

Artikel door:
Gerd Van der Auwera
Geplaatst op:
29-07-2005
Laatst gewijzigd:
18-03-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.