Autorisatiebevel Jodenvraagstuk (31-07-1941)

Schrijven van Hermann GŲring aan Reinhard Heydrich

De Rijksmaarschalk van het Groot-Duitse Berlijn, 7.1941
Rijk
Commissaris van het Vierjarenplan
Voorzitter
van de ministerraad voor de rijksverdediging

Aan de:
Chef van de Sicherheitspolizei en de SD
SS-GruppenfŁhrer H e y d r i c h
Berlijn.

Als aanvulling op de taak die u op 24 januari 1939 is toegewezen, om de Joodse kwestie op de best mogelijke manier onder de huidige omstandigheden op te lossen door middel van emigratie en evacuatie, geef ik hierbij de opdracht om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen met betrekking tot de organisatorische, feitelijke en materiŽle zaken voor de totale oplossing van de Joodse kwestie binnen de invloedssfeer van Duitsland in Europa.

Mocht zulks binnen de competentie vallen van andere departementen, dan moeten deze meewerken.

Voorts geef ik u de opdracht om mij op korte termijn een alomvattend plan te sturen met betrekking tot de organisatorisch, feitelijk en materiŽle maatregelen noodzakelijk voor het verwezenlijken van de gewenste defnitieve oplossing (EndlŲsing) van de Joodse kwestie.

GŲring

Definitielijst

invloedssfeer
Gebied waar een staat veel invloed kan laten gelden, meestal onder stilzwijgende goedkeuring van andere staten.
Vierjarenplan
Duits economisch plan dat gericht was op alle sectoren van de economie waarbij de vastgestelde productiedoelen in 4 jaar gehaald moeten worden.

Bronnen

- READ, M., Discipelen van de duivel - Hitler en zijn handlangers, Amsterdam, Balans, 2004.

Internet:
- www.ghwk.nl

Afbeeldingen(Bron: www.gwhk.de)

Informatie

Geplaatst door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
03-07-2005
Laatst gewijzigd:
20-03-2012
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.