Frits Slomp, de geest van ons verzet

Inleiding

Inhoudsopgave

“Ook dominee Slomp ging in op het verzoek van de LO-Top om samen met pater Bleijs in kerken en zalen over de geestelijke achtergronden van het verzet te spreken”, aldus Jan van Lieshout, in De Aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs (blz 576). Op 22 juni 1945 werd de eerste avond gehouden in “Het Gulden Vlies” te Alkmaar. De laatste was op 16 maart 1946 in Kampen. (Dick Kaajan, “Kampen: eindpunt van tournee over geestelijk verzet”, Kamper Almanak 2003, blz 176-195). Na de dood van pater Lodewijk Bleijs door een nooit bevredigend verklaard ongeluk met zijn jeep op de rivierdijk bij Gorinchem op 16 augustus 1945, nam pater Nico Apeldoorn OP diens taak over. Behalve krantenverslagen bestaan er geen geschreven teksten van de toespraken van de oprichter van de LO. Maar de eerste bijdrage “ De geest van ons verzet” door Frits de Zwerver, (Ds.F.Slomp) in Den vijand wederstaan (Wageningen, Zomer en Keuning 1946) bevat ongetwijfeld de kern van zijn ruim veertig toespraken tijdens genoemde tournee. “Den vijand wederstaan” werd in 1946 gepresenteerd als een voorloper van het latere gedenkboek van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen, Het Grote Gebod, I, 671, II,648 blz) 1ste druk 1950, 4e druk 1989).In het ‘Ten Geleide’ blz XIII-XVII benadrukt Ds.F.Slomp de strijd voor de geestelijke vrijheid als gezamenlijk motief van christenen en niet-christenen in het Nederlandse verzet.

Leusden, Jan Slomp, juni 2006

Pagina navigatie

Informatie

Artikel door:
Frits Slomp
Geplaatst op:
16-06-2006
Laatst gewijzigd:
10-07-2008
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.