Hosenfeld, Wilm

In dienst van de Wehrmacht

Bij de Duitse aanval op Polen in september 1939 werd Wilm Hosenfeld opgeroepen voor dienst in de Wehrmacht met als rang Feldwebel. Van midden september 1939 tot januari 1945 was hij gestationeerd in Polen. Ondanks zijn kritiek in de voorgaande jaren lijkt Wilm Hosenfeld aanvankelijk positief gestemd te zijn geweest over de Duitse inval in Polen. Over Adolf Hitler schreef hij op 30 september 1939 nog: “Nooit had een Duitse staatsman een grotere rol gespeeld dan de Führer nu.” Vermoedelijk stond hij er positief tegenover dat de grenzen van voor het Verdrag van Versailles werden hersteld. Hij geloofde niet dat het tot een nieuwe wereldoorlog zou komen. Zeer spoedig zou hij ermee worden geconfronteerd dat Hitlers doelen veel verder gingen dan het herstel van de grenzen van voor de Eerste Wereldoorlog.

Hosenfelds eerste standplaats in Polen was Pabianice, in de buurt van Lodz, waar hij in september en oktober 1939 betrokken was bij het opbouwen en besturen van een krijgsgevangenenkamp voor Poolse soldaten. In december 1939 werd hij overgeplaatst naar Wegrów, een dorp ten oosten van Warschau. Daarna verbleef hij met zijn bataljon tot het eind van mei 1940 in Jadów, niet zo ver van zijn vorige standplaats. Zijn laatste en langste standplaats was Warschau. Hier kwam hij aan in juli 1940. Hij was als Leutnant ingedeeld bij het Wach-Bataillon 660, onderdeel van het Wach-Regiment Warschau. In 1941 werd hij benoemd tot sportofficier van de Kommendantur in Warschau. Dat jaar werd hij ook gepromoveerd tot Oberleutnant. Als sportofficier had hij de leiding over de sportcomplexen die door de Wehrmacht in Warschau in beslag genomen waren. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de sportopleiding van de bezettingstroepen.

Al meteen bij zijn aanstelling in Polen werd Hosenfeld geconfronteerd met de slechte behandeling van de Polen en Joden door zijn landgenoten. Toen hij in 1939 in de buurt van de oostgrens gestationeerd was, aanschouwde hij een transport van verdreven Polen uit het Wartheland, dat geannexeerd werd door Duitsland. Dit gaf hem een gevoel van machteloosheid en verontwaardiging. Hosenfeld voelde sympathie voor de onderdrukte Poolse bevolking en sprong voor hen in de bres. Volgens één van zijn zoons had hij in de winter van 1939-1940, toen hij in Wegrów gestationeerd was, een Poolse jongen van de dood proberen te redden. Deze jongen was betrapt toen hij in een schuur wat hooi had weggenomen dat door de Duitsers in beslag genomen was. De jongen werd afgevoerd door een SS’er en zou waarschijnlijk voor dit kleine vergrijp gefusilleerd worden. “Mijn vader – zo vertelde hij mij – stortte zich huilend op de SS’er en schreeuwde tegen hem: ‘U kunt dat kind toch niet vermoorden!’ De SS’er trok zijn pistool, richtte het op mijn vader en zei dreigend: ‘Als je niet meteen verdwijnt, schieten we jou ook overhoop!’” Hosenfelds zoon vertelt dat zijn vader deze gebeurtenis lange tijd niet kon verkroppen. “Pas twee, drie jaar later heeft hij mij als enige van ons gezin tijdens een vakantie daarover verteld.”

Definitielijst

Bataillon
Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
Regiment
Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

Pagina navigatie

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
17-07-2007
Laatst gewijzigd:
15-08-2010
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.