Hitler tijdens de Duitse inval in het Westen

Duinkerken

Tijdens de capitulatie van Luxemburg op 11 mei en Nederland op 15 mei was Hitler in het Felsennest. Op dat moment was de strijd in BelgiŽ en Frankrijk echter nog niet beslist. Op 17 mei vloog Hitler daarom van het nabijgelegen, provisorische vliegveld Odendorf, naar het hoofdkwartier van Legergroep A in Bastogne, dat onder het directe bevel van Gerd von Rundstedt viel. Op de dag dat de Duitse troepen Brussel binnenvielen, gaf Hitler in Bastogne het bevel aan tankgeneraal Heinz Guderian om zijn te snelle opmars door BelgiŽ te staken zodat de infanterie de kans kreeg aan te sluiten. Generaal Franz Halder schreef in zijn dagboek dat Hitler erg nerveus was die dag, geen risico's wilde lopen en dat zijn bezoek alleen maar gezorgd had voor onzekerheid. Hitler keerde 's avonds terug naar het Felsennest.

Toen op 24 mei Guderian de geallieerden in de tang nam bij Duinkerken, vloog Hitler weer naar Von Rundstedt, die inmiddels zijn hoofdkwartier had gevestigd in het Noord-Franse Charleville-MťziŤres. Hier werd de historische fout gemaakt de opmars van de Duitse troepen te stoppen om tanks te sparen voor de strijd in het zuiden. GŲring zag in de netelige positie van de geallieerden een prachtige kans voor de luchtmacht en hij nam contact op met Hitler om hem ervan te overtuigen dat zijn Luftwaffe wel zou afrekenen met het Britse expeditieleger. Hitler beval daarop dat Guderian Duinkerken niet mocht binnentrekken, met als gevolg dat de geallieerden de kans kregen te ontsnappen. Het idee dat dit opzettelijk gedaan werd om Londen tot vrede over te halen, wordt door historicus Ian Kershaw van de hand gewezen. Twee dagen later gaf Hitler namelijk alsnog het bevel de evacuatie van de troepen tegen te houden, maar toen was het al te laat om de geallieerde terugtocht te stoppen.

Manstein en Fall Gelb
Bij de veldtocht in Polen had Hitler zich nog niet direct met de strategie van het leger bemoeid, maar dat deed hij wel bij het offensief in het westen , vooral ingegeven door zijn voorkeur voor een verrassingsaanval. Dit plan voor een snelle Blitzkrieg waarmee de vijand in het westen in korte tijd overmand zou moeten worden, kwam voor een belangrijk deel van de bevelhebber van legergroep A, Erich von Manstein. Op basis van de ideeŽn van Manstein (en die van tankgeneraal Heinz Guderian) paste Hitler zijn aanvalsplan, Fall Gelb, aan. Toen de aanval begon, was Manstein zelf nog in Leignitz, zo'n 700 kilometer van het front. Toen hij in het westen arriveerde hadden de Duitsers al een doorbraak geforceerd bij Sedan en waren ze op weg naar de kust. Pas op 27 mei werden Mansteins troepen bij Amiens ingezet.

Bad Godesberg

Na een 18-daagse veldtocht capituleerde op 28 mei ook BelgiŽ. Drie dagen daarna reed Hitler vanuit zijn hoofdkwartier naar het Duitse Bad Godesberg bij Bonn om met de Italiaanse boodschapper Alfieri te spreken. Die had een brief bij zich van Mussolini waarin de belofte stond dat de Italianen op 5 juni 1940 zouden gaan deelnemen aan de strijd. De brief moest Hitler persoonlijk overhandigd worden. De locatie voor de ontmoeting werd het Rheinhotel Dreesen, waar Hitler in 1938 ook Chamberlain ontvangen had. Alfieri zei zelf over deze ontmoeting met Hitler dat men hem na binnenkomst van Hitler zo lang liet wachten, zonder hem ervan op de hoogte te stellen waarom, dat hij dreigde te vertrekken. Toen hij toch door Hitler werd ontvangen, zou die zich tevreden getoond hebben over de belofte van Mussolini. In een antwoordbrief verzocht hij Mussolini echter de komende dagen nog niet deel te nemen aan de strijd, met als reden dat Hitler vreesde dat het de Franse luchtmacht zou kunnen lukken zich te reorganiseren. In werkelijkheid kwam het Hitler ongelegen dat ItaliŽ zich met de oorlog zou bemoeien. Hij wilde Frankrijk liever op eigen kracht laten capituleren en hij was teleurgesteld dat ItaliŽ pas mee wilde doen, toen de Duitse overwinning inmiddels al aanstaande was.

Definitielijst

Blitzkrieg
De Nederlandse betekenis van dit Duitse woord is 'bliksemoorlog'. Zeer snel verlopende veldtocht. In tegenstelling tot een loopgravenoorlog is de Blitzkrieg erg snel en beweeglijk. Lucht- en grondstrijdkrachten werken nauw samen. Voor het eerst toegepast door de Duitsers (september 1939 in Polen)
capitulatie
Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
Luftwaffe
Duitse luchtmacht.
offensief
Aanval in kleinere of grote schaal.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Adolf Hitler landt op het provisorische vliegveld Odendorf op 2 juni 1940.
(Bron: Heinrich Hoffmann)


Van het vliegveld is niets meer te zien.
(Bron: The Hitlerpages)


Hitler komt aan bij het hoofdkwartier van Von Rundstedt in Bastogne.
(Bron: Heinrich Hoffmann)


Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg ten tijde van het bezoek van Chamberlain in 1938. Het hotel bestaat nog steeds.
(Bron: The Hitlerpages / Heinrich Hoffmann)

Informatie

Artikel door:
Sjoerd de Boer
Geplaatst op:
03-04-2012
Laatst gewijzigd:
05-08-2013
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.