Frost, John

Eerste oorlogsjaren

In 1938 werd Frost als Captain in Irak gestationeerd en hij was daar nog steeds toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen zijn contract in de zomer van 1940 afliep, vroeg John of hij teruggeplaatst kon worden bij de Cameronians, maar zijn verzoek werd geweigerd omdat zijn kennis van het Arabisch meer bruikbaar werd geacht. Frost liet duidelijk merken het niet met deze beslissing eens te zijn en daarom kreeg hij alsnog order om zich te melden bij het 10th Batallion van The Cameronians. Als een afscheidscadeau kreeg hij van leden van de jachtclub 'Royal Exodus Hunt' een koperen jachthoorn.

Zijn terugkeer bij de Cameronians liep echter op een teleurstelling uit. Het bataljon werd voornamelijk ingezet voor kustbewakingstaken en van enige actie was nauwelijks sprake. Daarom reageerde Frost direct toen er een oproep verscheen voor Captains om compagniescommandant te worden bij het pas opgerichte 11th Special Air Service Batallion. Dit was een commando- eenheid van parachutisten onder leiding van Major David Stirling. Tien dagen na de oproep was hij al aan het trainen bij deze nieuwe eenheid. Na vijf parachutesprongen in drie dagen, kreeg hij zijn parachutistenbrevet en nam hij het commando van C Company op zich.

John Frost werd bevorderd tot Major en werd met zijn C Company verkozen om de beroemde Bruneval Raid (Operatie Biting) uit te voeren op 27 februari 1942. De operatie, een aanval op een radarinstallatie aan de Noord-Normandische kust met de bedoeling om vitale componenten van het nieuwe Duitse radarsysteem mee te nemen, werd een groot succes. De compagnie van Frost, werd per parachute gedropt en na de actie door geallieerde vaartuigen geŽvacueerd. Zijn mannen slaagden erin geheime Duitse apparatuur mee te nemen, zodat die in Engeland kon worden onderzocht, terwijl ze de rest van de installatie opbliezen. Op acht man na waren alle manschappen door wachtende landingsschepen van het strand gehaald. Frost werd op 15 mei 1942 onderscheiden met het Military Cross (een Britse onderscheiding die werd uitgereikt voor het uitvoeren van heldhaftige of verdienstelijke gevechtsacties) voor zijn optreden tijdens deze missie.

Kort daarna kreeg hij het commando over het 2nd Batallion van de 1st Parachute Brigade van de 1st Airborne Division en vertrok hij naar Afrika. Zijn eerste missie in Noord-Afrika was tijdens de Operatie Torch het vernietigen van vijandelijke vliegtuigen op een vliegveld bij Depienne (TunesiŽ) op 19 november 1942. Toen John Frost met zijn mannen dichtbij het vliegveld gedropt werd, troffen zij daar geen vliegtuigen, maar wel zes zware tanks. De tanks openden onmiddellijk het vuur en ook uit de lucht werd de kleine eenheid bestookt. De volgende ochtend werd de Duitse strijdmacht versterkt met infanterie, waardoor de verliezen in het bataljon van Frost opliepen.

Lieutenant Colonel Frost liet een klein groepje soldaten achter die de zwaar gewonden moesten beschermen. Hij blies op zijn jachthoorn om het restant van zijn manschappen te verzamelen en terug te trekken naar Medjez (TunesiŽ). Hoewel hij geheel ingesloten was door een grote Duitse strijdmacht, wist Frost met een groot deel van zijn bataljon uit de omsingeling te ontsnappen. Na een tocht van ongeveer 150 kilometer door vijandelijk terrein bereikte hij met ongeveer 120 mannen weer de geallieerde linies.

Frost was boos over de falende inlichtingendiensten, maar zijn boosheid nam af toen hij hoorde dat hij door zijn actie veel vijandelijke troepen weggetrokken had bij een grote slag tussen de geallieerden en de Duitsers. Voor zijn dapperheid en koelbloedige optreden onder zwaar vuur en moeilijke omstandigheden kreeg John Frost op 11 februari 1943 de Distinghuised Service Order (een Britse onderscheiding voor officieren die zich in oorlogstijd verdienstelijk hebben gemaakt of op andere wijze onderscheiden hebben).

Enkele weken later werd het 2nd Batallion aangevallen door een gecombineerde strijdmacht van artillerie en infanterie. Ondanks de eerder opgelopen verliezen, wist Frost deze aanval af te slaan. Toen er versterkingen van het 1st en 3rd Batallion kwamen, lukte het nog bijna om de bekende Duitse parachutistencommandant, Rudolf Witzig, gevangen te nemen.

Gedurende de vier maanden die de brigade in Afrika doorbracht, had het bijna zonder onderbreking gevochten en meer dan 1500 doden en gewonden te betreuren. Het was ook in deze periode dat de militairen van de 1st British Airborne Division hun bijnaam Ďthe Red Devilsí kregen naar de benaming die de Duitsers hen gaven (Rote Teufel).

Tijdens de opmars in Noord-Afrika ontwikkelde Frost een reputatie als zeer bekwaam commandant. Brigadier General Gerald Lathbury, commandant van de 1st Parachute Brigade, zei over hem: "Hij had een zeer relaxte stijl van leiderschap. Buiten de gevechtsacties liet hij het meeste aan zijn compagniescommandanten over. Maar in actie was hij altijd vooraan te vinden en leek hij wel vijf jaar jonger."

Op 13 juli 1943 nam Frost met de 1st Parachute Brigade deel aan ĎOperatie Fustianí als onderdeel van de geallieerde invasie op SiciliŽ. Het doel van Operatie Fustian was de Primosole-brug over de rivier de Simeto in Oost-SiciliŽ. De brigade moest aan beide kanten van de brug landen, de brug veroveren en de directe omgeving zeker stellen. Deze positie moest vastgehouden worden, totdat de grondtroepen die enkele dagen eerder aan land waren gegaan, zouden arriveren.

De operatie verliep niet zonder problemen. Veel vliegtuigen met parachutisten aan boord werden neergeschoten en de parachutisten die wel gedropt konden worden, kwamen voor een groot deel ver van de beoogde locatie op de grond. Ondanks deze hindernissen en de tegenstand van Duitse en Italiaanse troepen wisten de airbornes de brug te veroveren.

De vijandelijke strijdmacht werd echter steeds sterker en het lukte de geallieerde versterkingen niet om voor de nacht bij de paraís aan te sluiten. Vanwege de oplopende verliezen en het groeiende gebrek aan voorraden, besloot Brigadier General Lathbury terug te trekken. De aangekomen versterkingen slaagden er pas na verschillende dagen vechten in om de brug te heroveren.

De 1st Parachute Brigade werd niet verder ingezet bij de opmars in SiciliŽ, maar weer teruggebracht naar Malta. Na nog enige tijd ingezet te zijn bij en na de landing bij Taranto op het Zuid-Italiaanse vasteland (Operatie Slapstick) keerde de eenheid in september 1943 terug naar Engeland voor training ten behoeve van toekomstige operaties in Noordwest-Europa. Het 2nd Batallion werd gehuisvest in Stoke Rochford in de buurt van Grantham, Lincolnshire.

Definitielijst

artillerie
Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
Brigade
Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
geallieerden
Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
invasie
Gewapende inval.
Operatie Biting
Overval op het Duitse radarpeilstation bij Bruneval te Frankrijk op 27 februari 1942.
Operatie Slapstick
Succesvolle Britse landing vanuit zee op de Italiaanse havenstad Taranto, uitgevoerd door de Britse 1st Airborne Division, 9 september 1943.
Operatie Torch
Geallieerde amfibische landingen in Marokko en Algerije op 8 November 1942. Voorgaande namen van Torch zijn (zie) Gymnast en Super-Gymnast.
Raid
Snelle militaire overval in vijandelijk gebied.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Een foto van het doelwit van operatie Bruneval met links op de voorgrond de Duitse radar.
(Bron: Strijdbewijs)


John Frost (rechts) op de terugweg na de geslaagde raid op Bruneval.
(Bron: Strijdbewijs)


John Frost na de uitreiking van een onderscheiding voor zijn aandeel in de raid op Bruneval.
(Bron: nl.wikipedia.org)


Een overzichtskaart van operatie Fustian.
(Bron: The Pegasus Archive)


De brug bij Primosole nadat hij door de geallieerden veroverd was.
(Bron: Imperial War Museums)

Informatie

Artikel door:
David Izelaar
Geplaatst op:
03-03-2015
Laatst gewijzigd:
08-09-2015
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.