Sweerts, Pierre

Activiteiten voor de Dienst Hacke-Elsinga

Sweerts zou na een hevige storm gestrand zijn in Engeland. Via Gravesend, keerde hij echter snel terug naar Den Haag. Bij zijn Ďterugkomstí in Nederland knoopte hij relaties aan met de particuliere inlichtingendienst Hacke-Elsinga te Rotterdam. Daar kwam hij in contact met een weggezuiverde rijksrechercheur, D. van Donk, een zekere Friedrich Schallenberg, de Ambonese onafhankelijkheidsbeweging Republiek Maluku Selatan (RMS)en een aantal "hulporganisaties". Sweerts en Schallenberg kwamen allebei uit hetzelfde Duitse inlichtingenapparaat en leverden hun service aan Geallieerde inlichtingendiensten (spionage en contraspionagediensten). Na de oorlog werden deze praktijken voortgezet in verscheidene (privť-) inlichtingendiensten die in en om Nederland opereerden.

De dienst Hacke-Elsinga bestond uit vier afdelingen: een documentatie-, een propaganda en een financiŽle afdeling, en als laatste de inlichtingendienst, waarvan oud-verzetsman en christelijk vakbondsleider Tjerk Elsinga aan het hoofd stond. Elsinga had in de periode na de oorlog als hoofd Politieke Opsporingsdienst (POD) Rotterdam een groep onbetrouwbare lieden om zich heen verzameld, die bij zijn vertrek bij de POD eveneens werden ontslagen vanwege fraude, chantage, verduistering en vele andere onoorbare praktijken. Dit belette Elsinga niet om hen opnieuw aan te stellen bij het, door hem opgerichte, particuliere informatie- en recherchebureau Securitas.

Het bureau bestond uit ontevreden ex-illegalen, voormalige leden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan onderduikers (LO)í en de Landelijke Knokploegen (LKPís) , die weinig op hadden met democratie en het vooral niet eens waren met het naoorlogse regeringsbeleid. Een lang leven was Securitas niet beschoren. In 1947 ging het bureau op in de combinatie Hacke ĖElsinga. Dr. Ir. A.H.W. Hacke, een virulente anticommunist, genoot meer aanzien omdat hij al voor het uitbreken van de oorlog steun genoot van het bedrijfsleven en bovendien nu Tweede Kamerlid was voor de Partij van de Vrijheid, een voorloper van de in 1948 opgerichte VVD. De door hen in 1947 opgerichte Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland (SOAN) had door beide kopstukken de beschikking over relaties die van regeringsniveau en veiligheidsdiensten tot en met het bedrijfsleven strekten.

Sweerts werd chef de bureau van Elsingaís inlichtingenafdeling. Hij raakte direct betrokken in een aantal smerige affaires die vooral betrekking hadden op het naar het buitenland smokkelen van zwarte effecten, het plegen van fraude en chantage. Daarnaast was Sweerts in opdracht van de zwarthandelaar Peter Louis Henssen betrokken bij de opsporing van Duitse vermogens in Nederland. Hierbij werkte Sweerts samen met duistere types als ĎJoopí, ĎBillí en ĎJos de Killerí, allemaal zwarthandelaren, mislukte rechercheurs, ex- knokploegleiders, en onderwereldfiguren.

De eerder genoemde inlichtingenmedewerker Friedrich Schallenberg werd op 14 september 1949 in een ondiep slootje dood gevonden. Gedacht werd aan zelfmoord, maar de omstandigheden waren te verdacht. Sweerts was zowel bij Schallenbergs huis als in de buurt van dat slootje gesignaleerd. Bovendien had Sweerts het paspoort van Schallenberg, na diens dood, in Parijs gebruikt. Schallenberg, een handelaar in sportartikelen, was in de oorlog spion. Hij werkte bij de Duitse Feldgendarmerie en kwam geregeld op het SD-Referat IV B 4 aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag, waar onder meer Joop Out en Andries Riphagen gestationeerd waren geweest. Schallenberg beschikte in de oorlog over de gegevens van de zogenaamde cartotheek, een bron die de namen bevatte van vermogende Joden en diegenen die een behoorlijk bezit hadden aan effecten, sieraden en huizen. De in beslag genomen bezittingen kwamen onder het beheer van de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co.. Schallenberg wist dat bij het afdragen van in beslag genomen goederen niet alles werd afgegeven en dat zowel Duitsers als Nederlandse politiemensen zich hiermee verrijkten. De achterovergedrukte buit werd meestal veilig ondergebracht op 'onderduikadressen'.

Het was de Dienst Hacke-Elsinga, die Schallenberg nadrukkelijk verzocht om zijn gegevens prijs te geven. Schallenberg leek bereid voor een aanzienlijk bedrag zijn informatie prijs te geven. Sweerts moest bij de onderhandelingen druk uitoefenen. Kort na hun ontmoeting werd Schallenberg in de ochtend van 14 september 1949 gevonden in een slootje van 30 cm diep. Het notitieboekje met alle belastende informatie over collaborateurs en bedrijven, die geprofiteerd hadden van de oorlog was verdwenen. Het politieonderzoek eindigde met de conclusie dat Schallenberg verdronken was. Hooggeplaatste autoriteiten wisten dat bij diepgaand onderzoek te veel informatie naar boven zou komen over partijen die belang hadden bij de dood van Schallenberg. Het onderwerp van de verdwenen vermogens van Nederlandse Joden mocht niet in de openbaarheid komen. Dat was een deel van de oorlogsgeschiedenis die zorgvuldig weggepoetst moest worden. Met de dood van Schallenberg zou die informatie nooit boven water komen.

Definitielijst

democratie
Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.
propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

Pagina navigatie

Informatie

Artikel door:
Jochem Botman
Geplaatst op:
01-05-2016
Laatst gewijzigd:
29-05-2016
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.