Executies in de bossen van Norg

Slachtoffers uit het tweede graf op de locatie de Oosterduinen

Tijdens het bergen van de doden uit het massagraf in de Oosterduinen werd daarnaast bij toeval een eerder gedolven graf ontdekt. Toen dit graf geopend werd bleken hier twee mannen in te liggen, die in maart 1945 waren geŽxecuteerd. Het in de Oosterduinen geplaatste monument heeft als uitgangsgedachte de fusillade van 8 april. Om deze reden staan beide mannen er niet op vermeld. Wel staan ze op het monument bij de kerk in Norg. Hieronder staan zij beschreven:

Gerrit Bakker

Bakker werd geboren in Leeuwarden op 30 januari 1921 als zoon van Lieuwe Bakker en Lijkeltje Wesbonk. Hij was niet getrouwd en was gereformeerd. Bakker was laborant in het Natuurkundig Laboratorium van Philips te Eindhoven, met als specialisatie electro- en radiotechniek. Een krantenbericht van na de oorlog omschrijft hem als impulsief, levenslustig, vol humor, een doorzetter, grondige werker, goede vriend en trouwe kameraad.

Nadat bleek dat de Orde Dienst zender G2 in Groningen niet naar behoren functioneerde werd Bakker gevraagd een nieuwe zender te bouwen. Bakker bouwde de zender in Eindhoven en bracht deze op een maandag per trein naar het Noorden. De zender die Bakker maakte werkte op een accu, zodat stroomuitval geen hinder zou opleveren. De dag na afleveren was helaas Dolle Dinsdag, waardoor Bakker door treinstakingen niet meer kon terugkeren naar Eindhoven. Hij bleef in het Noorden en bleef verbonden aan de zender tot deze eind september 1944 op non-actief werd gezet.

Na een in verband met grote risicoís moeizame zoektocht naar een nieuwe zendlocatie, werd deze half oktober 1944 gevonden in de boerderij van de hieronder omschreven Westerdijk. Bakker loste met zijn elektrotechnische kennis problemen met de zender vakkundig en gedreven op. Ook leerde hij door zijn grote muzikaliteit en maatgevoel in enkele weken perfect seinen. Slecht doorgekomen en gecodeerde berichten ontcijferde hij met groot doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Hij verzond ook berichten naar het inlichtingenhoofdkwartier in Eindhoven.

Nadat de Sicherheitsdienst achter de golflengte van de zender was gekomen en deze werd uitgepeild, kwam aan de werkzaamheden van Bakker een eind. Op 6 februari 1945 deed de bezetter een inval in de boerderij, waarbij Bakker vluchtte en tijdens een vuurgevecht gewond raakte. Hij werd gevangengenomen.

Halverwege maart 1945 werden Bakker en Westerdijk, die beide nog gewond waren, naar het bos in de Oosterduinen gebracht. Bakker is daar door de Nederlandse SD-er Harm Krikke doodgeschoten op een brancard. Samen met Westerdijk werd hij in ťťn graf begraven, die een dag eerder al voor dit doel gegraven was. Bakker stierf in de Oosterduinen op 24-jarige leeftijd. Postuum werd hem het Kruis van Verdienste toegekend. Bakker werd herbegraven op de algemene begraafplaats te Middelstum. Op zijn grafmonument staat vermeld; ĎGevallen voor het vaderland. En God zal alle tranen van hun ogen afwissení.

Bene Roelof Westerdijk

Westerdijk werd geboren in Leens op 15 juni 1909 als zoon van Marten Westerdijk en Trientje Rijzebol. Hij was weduwnaar van Altina Winter, landbouwer en gereformeerd. Zijn boerderij stond in Uithuizermeeden, C 416.

In een In Memoriam krantenknipsel (van een bij de auteur onbekende krant) die bij zijn verzetssysteemkaart zit, wordt Westerdijk omschreven als een man die zich liet leiden door zijn beginsel, zijn geloof. Een Christen in woord en daad, die niet vreesde voor de gevolgen die zijn daden voor hem zelf konden hebben. Wel was hij bezorgd voor de eventuele gevolgen voor de mensen die hem omringden.

Westerdijk werkte onder de schuilnamen Bť en Berend, voor de OD en de L.O. Uithuizermeeden. Toen hem werd gevraagd of de zender van inlichtingengroep Beatrix, die bij de Atlanta-fabriek niet meer veilig was, bij hem geplaatst mocht worden, twijfelde Westerdijk geen moment. Hij zag zijn medewerking als zijn plicht. Medio oktober 1944 werd de zender bij hem geplaatst.

Op 6 februari 1945 omsingelde een Duitse troepenmacht van 30 tot 40 personen de boerderij, waarna deze werd aangevallen. Materiaal dat niet in Duitse handen mocht vallen was verborgen. Ook werd belastend materiaal en instrumentarium in de kachel verbrand. De aanwezigen in Westerdijks boerderij waren voorbereid op een inval en hadden middelen om zich er, indien nodig, uit te schieten. Tegen een dergelijke overmacht was het echter een ongelijke strijd. Piet(er) van Dijk, Gerrit Bakker en Westerdijk zijn schietend op de vlucht geslagen. Zij werden ingesloten en beschoten door de Duitsers, waarbij allen gewond raakten. Van Dijk overleed ter plekke en Bakker en Westerdijk werden zwaargewond meegenomen naar Groningen. Halverwege maart 1945 werden zij, terwijl ze nog niet hersteld waren, naar het bos in de Oosterduinen gebracht. Herbert Erich Gross haalde daar de trekker over. Westerdijk stierf op 35 jarige leeftijd.

Hij is herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Opeinde. Op zijn graf staat vermeld; ĎHij is gevallen voor God, Gods Kerk, Vorstin en Vaderlandí. In Roodeschool is de Westerdijkstraat naar hem vernoemd.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Plaquette op het monument bij de kerk van Norg waarop G. Bakker en B.R. Westerdijk genoemd worden.
(Bron: Gerrit Hazenberg)

Informatie

Artikel door:
Gerrit Hazenberg
Geplaatst op:
13-03-2015
Laatst gewijzigd:
03-09-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.