De Tweede Wereldoorlog in foto's

Titel: De Tweede Wereldoorlog in foto’s
Auteur: David Boyle
Uitgever: REBO productions, Lisse
Uitgebracht: 1998
ISBN: 9036612802
Bijzonderheden: Het boek “De Eerste Wereldoorlog in foto’s” is een soortgelijke uitgave van dezelfde uitgeverij. Dit boek werd samengesteld door H. Andriessen. Het isbn-nummer van dit boek is: 9036614112
Omschrijving:

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal gefotografeerd aan het front. Dit gebeurde ook al op kleinere schaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar er waren toen nog grote beperkingen: de techniek was nog niet zo ver gevorderd en er was een strengere censuur. Bij het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog waren de technische mogelijkheden sterk verbeterd. Fotografie werd zeer belangrijk voor het informeren van burgers en het beďnvloeden van de publieke opinie. Zowel de Duitsers als de Russen gebruikten foto's hoofdzakelijk voor propagandadoeleinden. De westerse geallieerde landen gebruikten foto’s ook als propagandamiddel, maar tevens als eerlijke bron van informatie voor het thuisfront. De censuur in de democratische landen was namelijk minder streng dan in de landen met een totalitair regime. In de media wilde men hier vooral de waarheid laten zien. Foto’s werden gepubliceerd in de bekende landelijke kranten, maar vooral de fototijdschriften “Life” in de Verenigde Staten, “Picture Post” in Groot-Brittanië en “Signal” in Duitsland waren verantwoordelijk voor de publicatie van grote hoeveelheden foto's.

“De Tweede Wereldoorlog in foto’s” bevat ruim 900 foto’s die een beeld geven van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto’s zijn gemaakt door fotografen uit de verschillende strijdende landen en zijn eerder gepubliceerd in diverse kranten, tijdschriften en boeken. Het boek begint met een inleidend hoofdstuk over het belang van fotografie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kort wordt uitgelegd waarom dit de eerste oorlog was waarin fotografie zo’n enorme belangrijke rol speelde en waarom fotografie zo belangrijk was voor de diverse strijdende partijen. Ook wordt beschreven welke positie fotografen hadden binnen de verschillende legers.

Het boek is ingedeeld in twee delen, namelijk “Europa: de strijd tegen het fascisme” en “Azië: de opkomst en val van het Japanse Rijk”. Beide delen zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Op chronologische volgorde komen de diverse militaire gebeurtenissen aan bod, maar ook de politiek, de Holocaust, het dagelijkse leven, het verzet en de collaboratie worden behandeld. De foto’s worden verduidelijkt met een kort bijschrift. Daarnaast geeft de hoofdtekst een zeer algemeen beeld van de onderwerpen die we op de foto’s te zien krijgen.

De doelstelling van het boek is om aan de hand van foto’s de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. De foto’s zijn goed geselecteerd en geven een indrukwekkend beeld van de verschillende fronten, de verschrikkingen van de Holocaust en de belangrijkste politieke gebeurtenissen. Bovendien laten de foto's de mens als soldaat, burger of machthebber zien. Sommige foto's geven een eerlijk beeld van het front, terwijl andere foto’s overduidelijk in scčne gezet zijn voor propagandadoeleinden. Weer andere foto’s zijn gemaakt om mensen te confronteren met de verschrikkingen van de oorlog.

Het is erg jammer dat de bijschriften bij de foto’s zeer beknopt zijn en dat de fotograaf, de datum van opname en de bron niet genoemd worden. Erg storend zijn ook de diverse fouten die gemaakt worden in deze bijschriften. Zo schrijft men Patten in plaats van Patton en wordt het Japanse schip Hiryu Kiryu genoemd. Ook wordt bijvoorbeeld een Duitse U-boot aangezien voor een Brits schip en wordt beschreven dat de Japanse bevelhebber van de marine, Yamamoto, op 15 augustus 1943 in een transportvliegtuig uit de lucht werd geschoten, terwijl dit op 18 april 1943 gebeurde. Vermoedelijk ligt de verantwoordelijk voor deze fouten bij de vertaalster van het oorspronkelijk Engelstalige boek en bij een slechte Nederlandse eindredactie. Deze fouten tasten de betrouwbaarheid van het boek enorm aan. De hoofdtekst bevat gelukkig minder fouten. Deze tekst is weliswaar erg beknopt maar geeft wel een goed algemeen beeld.

De slechte bijschriften bij de foto’s zijn helaas niet het enige punt van kritiek over dit boek. Het is namelijk ook teleurstellend dat er in het boek geen bronvermelding opgenomen is. Dit maakt de feitelijke informatie in het boek moeilijk controleerbaar en daarom onbetrouwbaar. Het boek bevat wel een zeer korte fotoverantwoording, maar helaas worden alleen de namen van de archieven genoemd. Het is dus zeer moeilijk om op zoek te gaan naar meer informatie over de foto’s.

Enerzijds is het boek een informatief naslagwerk: de foto’s zijn erg interessant, de hoofdtekst is op zich van redelijke kwaliteit en er is evenveel aandacht voor de strijd in Azië als de strijd in Europa. Anderzijds is het boek erg onbetrouwbaar aangezien een bronvermelding ontbreekt, de onderschriften bij de foto’s onvolledig zijn en hierin slordige drukfouten en enkele grote blunders zijn gemaakt. Wanneer de Nederlandse vertalers en de eindredactie beter werk hadden verricht en er daarnaast een bronvermelding was weergegeven, had het boek een kwalitatief zeer goed naslagwerk kunnen zijn. Nu is het boek enkel interessant vanwege de grote hoeveelheid mooie foto’s. Het is een voordeel dat het boek niet zo duur is. Daarom is het boek ondanks alle kritiek het aanschaffen waard.

Beoordeling: Redelijk

Definitielijst

collaboratie
Medewerking vanuit de bevolking aan de bezetters, meer in het algemeen samenwerking verleend aan de vijand door zogeheten collaborateurs.
Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
fascisme
De oorspronkelijke naam van de antidemocratische politieke beweging in Italië onder leiding van de dictator Benito Mussolini. Mussolini was leider van Italië van 1922 tot 1943. Tegenwoordig is fascisme een veelgebruikte term voor antidemocratische politieke stromingen. Ook het Duitse nationaalsocialisme wordt in de geschiedenis wel eens fascisme genoemd.
Holocaust
Aanduiding voor de vernietiging van het Europese Jodendom door de nazi's. Holokauston is de Griekse benaming voor een geheel verbrande offergave.
U-boot
Duitse benaming voor onderzeeboot. Duitse U(ntersee)-boten hebben tot in mei 1943 een belangrijke rol gespeeld in de oorlogvoering. Ook veel vracht- en passagiersboten werden door deze sluipmoordenaars van de zee getorpedeerd en tot zinken gebracht.

Afbeeldingen


Bestel nu bij bol.com

Bestel nu bij amazon.com

Informatie

Artikel door:
Kevin Prenger
Geplaatst op:
31-12-2003
Laatst gewijzigd:
20-01-2008
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.