<<< Terug
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 
Maarschalk Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.  
Madagascar plan Niet uitgevoerd plan dat erop gericht was om joodse burgers binnen het Duitse Rijk verplicht te laten immigreren naar het eiland Madagascar.  
Maginotlinie Franse verdedigingslinie aan de Frans-Duitse grens.  
Majdanek Concentratiekamp bij de Poolse stad Lublin, oorspronkelijk een krijgsgevangenkamp. Vanaf 1942 een vernietigingskamp. artikel
Mandaat(gebied) Na WO I vroegere Duitse koloniŽn en Turks gebied dat in opdracht van de Volkenbond werd bestuurd.  
Manhattanproject De Amerikaanse ontwikkeling van de atoombom tijdens WO II.  
Mantsjoekwo Naam die de Japanners gaven aan de marionettenstaat die zij in 1932 uit het Chinese Mantsjoerije en Jehol vormden.  
Maquis Franse ondergrondse verzetsbeweging tijdens WO II.  
Mare Nostro Italiaans woord met als Nederlandse betekenis 'onze zee'. Geeft het streven van de Italiaanse fascisten weer: het veroveren van macht rond de Middellandse Zee.  
Marshall Plan Amerikaans financieel-economisch hulpprogramma voor de wederopbouw van het door WO II verwoeste West-Europa. Het plan werd vernoemd naar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken.  
MARVA Marine Vrouwenafdeling.  
Massaproductie Het maken van een grote hoeveelheid van hetzelfde produkt.  
Master Bomber Gespecialiseerd toestel dat het markeren van het doelwit leidde en de bommenwerpers waar nodig corrigeerde zodat de bommen zo dicht mogelijk op het doelwit vielen.  
Mauthausen Plaats in Oostenrijk waar de naziís van 1938 tot 1945 een concentratiekamp gevestigd hadden.  
Medal of Honour Hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding. Verstrekt voor het bewijzen van grote moed gedurende de strijd.  
Meidagen, de In WO II de vijf dagen (10-15 mei 1940) van de strijd van het Nederlandse leger tegen de Duitse invasie.  
Mein Kampf Boek geschreven door Hitler, waarin hij de grondslagen van het nationaal socialisme uiteenzet.  
Memelland Gebied in Litouwen dat door de Duitsers werd geannexeerd in 1939.  
MI 5 Military Intelligence, security (Engels)  
MI 6 Military Intelligence, intelligence (Engels)  
MIA Missing in action, vermist.  
MIAd Died while missing in action, gedood terwijl vermist.  
MID Militaire Inlichtingen Dienst.  
Midway, Slag bij Eiland in de Stille Zuidzee waar van 4 tot 6 juni 1942 een strijd gevoerd werd tussen de VS en Japan. De Slag bij Midway vormde een keerpunt in de oorlog in de Pacific, de Japanners kregen een zware nederlaag te verwerken.  
Mijn Een met een explosieve lading gevuld voorwerp, voorzien van een ontstekingsmechanisme dat door het te treffen object of door afstandsbediening in werking wordt gesteld. Mijnen zijn bestemd voor het vernietigen of beschadigen van voer-, vlieg- of vaartuigen, of om personeel te verwonden, te doden of anderszins buiten gevecht te stellen. Ook kan door het leggen van mijnen de toegang tot een bepaald gebied aan een tegenstander worden ontzegd.  
Militair Gezag Nederlands militair orgaan met bijzondere bevoegdheden op niet militair terrein (1944-1946).  
Militarisme Grote invloed van het leger op de burgerlijke samenleving.  
Misdaden tegen de mens(elijk)heid Term die werd geÔntroduceerd tijdens het tribunaal van Neurenberg. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn onmenselijke handelingen tegen de burgerbevolking en vervolgingen op grond van ras of van politieke of godsdienstige overtuiging.  
Mitrailleur Machinegeweer, een automatisch, zwaar snelvuurwapen.  
Mobilisatie Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.  
Molotov-Ribbentrop Pact Monsterverbond en niet-aanvalsverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjetunie in 1939 en waarin in het geheim Oost-Europa werd opgedeeld. artikel
Molotovcocktail Populaire benaming voor eenvoudige brandbom, bestaande uit een van een lont voorziene fles, gevuld met een mengsel van benzine of kerosine met (motor)olie. De verhouding is ongeveer 2/3 benzine en 1/3 olie. Als je alleen benzine zou gebruiken, vloeit het te snel uit. Olie laat het "plakken" en verhoogt zo de werking.  
Monsterverbond Een verbond (samenwerking), tussen twee op het eerste gezicht niet bij elkaar passende partijen.  
Monte Casino Klooster op een berg bij de Italiaanse stad Casino. Door zware gevechten van februari tot mei 1944, werd het klooster geheel verwoest.  
Moral bombing Bombardementen gericht op de vijandelijke arbeiders en andere burgerbevolking. Het doel is hen te demoraliseren of hun moraal te breken en ze te bewegen tot een opstand tegen de autoriteiten.  
Moreel De wil van de troepen/bevolking om te blijven strijden.  
Mortier Kanon dat zijn granaten op korte afstand (via een zeer kromme baan) kan doen neerkomen.  
Muiterij Opstand van soldaten of schepelingen tegen het gezag.  
Mulberryhaven Kunstmatig door de geallieerden aangelegde havens in 1944 aan de kusten van NormandiŽ. Deze havens bestonden uit caissons (drijvende betonnen bouwwerken) die dan op de plaats van bestemming werden afgezonken. Deze bleven in gebruik totdat havenplaatsen als Cherbourg en Calais veroverd waren. artikel
Mussert-joden De term die wordt gebruikt voor de joden die door Mussert of een andere nazi werden bewonderd vanwege hun maatschappelijke of wetenschappelijke betekenis. In totaal waren er 84 joden die deze naam toegekend kregen.  
MŁnchen, Akkoord van Conferentie in 1938 tussen Hitler, Chamberlain, Daladier en Mussolini over Tsjecho Slowakije. Ter voorkoming van een Europese oorlog moest dit land het Sudetengebied afstaan aan Duitsland. artikel
 

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.