Duitse Oberkommando der Luftwaffe (OKL)

OKL - Oberkommando der Luftwaffe

Inleiding
Het Oberkommando de Luftwaffe vormde gedurende de Tweede Wereldoorlog het operationele bevel over de Luftwaffe. Ze was daarin ondergeschikt aan het Reichsluftfahrtministerium (RLM).

Het RLM werd geleid door Hermann Göring in de functie van Reichsminister der Luftfahrt. Het RLM kende grofweg twee niveaus.
Allereerst omvatte zij het bureau van de Reichsminister der Luftfahrt. Hiermee was zij verantwoordelijk voor ministeriële zaken, langetermijnplanning, het uitgeven van standaardvoorschriften en technische specificaties, financiële controle, burgerluchtvaart en tot in 1944 ook de vliegtuigproductie.
De tweede functie was operationeel en bestond uit het Oberkommando der Luftwaffe (OKL).

Vanaf haar instelling in 1934, heeft de OKL een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Gedurende de aanloop naar en het verloop van de Tweede Wereldoorlog heeft de OKL een aantal organisatorische wijzigingen ondergaan. De operationele leiding was ondergebracht in een onderdeel genaamd "Robinson". Dit deel omvatte de Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring, de Chef des Generalstabes der Luftwaffe, de Chef der Luftwaffeführunsstabes en de trainingsonderdelen. Hierbij was zij direct ondergeschikt aan Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler.

De operationele orders werden van hieruit direct doorgesluisd naar de commandanten van de Luftflotten. Alle overige onderdelen van het OKL waren ondergebracht in het onderdeel genaamd "Kurfürst", dat ook weer ondergeschikt was aan Hermann Göring.

Oberbefehlshaber der Luftwaffe
Vanaf haar oprichting stond de Luftwaffe onder bevel van het OKL. Hoofd van het OKL was de Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

 
Oberkommando der Luftwaffe (OKL),
Oberbefehlshaber der Luftwaffe:

Reichsmarschall Hermann Göring
(1 maart 1935 - 23 april 1945)
Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim
(25 april 1945 - 8 mei 1945)
Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff
(8 mei 1945)Generalstab der Luftwaffe
De operationele planning werd uitgevoerd door de Generalstab der Luftwaffe
en de aan haar ondergeschikte Luftwaffeführungsstab.


Generalstab der Luftwaffe

Chef des
Generalstabes der Luftwaffe
General der Flieger Walther Wever
(1 maart 1935 -3 juni 1936)
Generalfeldmarschall Albert Kesselring
(5 juni 1936 - 31 mei 1937)
Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff
(1 juni 1937 - 31 januari 1939)
Generaloberst Hans Jeschonnek
(1 februari 1939 - 19 augustus 1943)
Generaloberst Günther Korten
(25 augustus 1943 - 22 juli 1944)
General der Flieger Werner Kreipe
(1 augustus 1944 -oktober 1944)
General der Flieger Karl Koller
(12 november 1944 - 8 mei 1945)


Chef des
Luftwaffeführungsstabes
General der Flieger Bernhard Kühl
(1934 - voorjaar 1936)
General der Flieger Wilhelm Mayer
(voorjaar 1936 - april 1937)
General der Flieger Paul Deichmann
(april 1937 - september 1937)
General der Flieger Bernhard Kühl
(september 1937 - 28 februari 1939)
General der Flieger Otto-Hermann von Waldau
(1 maart 1939 - 10 april 1942)
Generaloberst Hans Jeschonnek
(10 april 1942 - maart 1943)
General der Flieger Rudolf Meister
(maart 1943 - oktober 1943)
General der Flieger Karl Koller
(oktober 1943 - augustus 1944)
General der Flieger Eckhardt Christian
(augustus 1944 - 12 april 1945)
General der Flieger Karl Heinz Schulz
(12 april 1945 - 8 mei 1945)


Vanaf de oprichting van de Luftwaffe in 1934 werd zij onderverdeeld in operationele commando's die vooralsnog opereerden onder de schuilnaam Gehobenes Luftamt. Vanaf 31 maart 1935 werden deze omgezet in verschillende Luftkreis-Kommandos. Hiervan werden er zeven ingesteld.Operationele en Taktische infrastruktuur

Oberkommando der Luftwaffe
Strategische organisatie

Generalstab

Luftwaffeführungsstab

Ausbildungswesen

Inspekteur Jagdflieger

Abteilung Stärke und Ausrüstung der Luftwaffe

Nachrichtenabteilung


Oberkommando der Luftwaffe
Inspektoraten

Luftwaffe Inspection 1 (Aufklärung)

Luftwaffe Inspection 2 (Kampfflieger)

Luftwaffe Inspection 3 (Jagdflieger)

Luftwaffe Inspection 5 (Ausbildung)

Luftwaffe Inspection 6 (Kraftwagen)

Luftwaffe Inspection 7 (Nachrichten)

Luftwaffe Inspection 8 (Marineflieger tot 1942)

Luftwaffe Inspection 9 (Fliegerschulen)

Luftwaffe Inspection 10 (Ersatz- und Lehrung)

Luftwaffe Inspection 11 (Fallshirmjäger und Luftlande)

Luftwaffe Inspection 12 (Beobachter)

Luftwaffe Inspection 13 (Luftabwehr)

Luftwaffe Inspection 14 (Mediziner)

Luftwaffe Inspection 15 (Luftverteidigung)

Luftwaffe Inspection 16 (Seenotdienst)

Luftwaffe Inspection 17 (Pionier und Kriegsgefangenen)

Luftwaffe Inspection 18 (Feldeinheiten)


Oberkommando der Luftwaffe
Operationele Organisatie


Op 1 april 1934 werden in Duitsland zes operationele eenheden ingevoerd, de zogenaamde Luftkreisen. Hiermee werd Duitsland verdeeld in een zestal operationele sectoren. Elke Luftkreis stond onder bevel van een Höheren Fliegerkommandeur en had het bevel over alle luchteenheden in het vastgestelde gebied. Iedere Luftgau telde twee of drie Luftgaukommandos, een verbindingskommando een medisch bataljon en een bevoorradingseenheid. In 1935 werden ook alle opleidings- en vervangingseenheden onder het bevel van de Luftkreis gesteld, in 1935 en 1936 gevolgd door de luchtafweereenheden. In juli 1938 werden de Luftkreise ingedeeld in drie Luftwaffengruppenkommandos.
Luftkreis I
Königsberg
Luftkreis II
Berlijn
Luftkreis III
Dresden
Luftkreis IV
Münster
Luftkreis V
München
Luftkreis VI
Kiel
In juli 1938 werden de Luftkreise herverdeeld in drie Luftwaffengruppenkommandos. In april 1939 werd een vierde Luftwaffengruppenkommando toegevoegd en korte tijd later werden de Luftwaffenkommandos omgevormd tot Luftflotten.
Luftwaffenkommando Ostpreußen
Königsberg
Luftwaffenkommando 1
Berlijn
Luftwaffenkommando 2
Braunschweig
Luftwaffenkommando 3
Wenen
In 1939 werd de operationele organisatie van de Luftwaffe gereorganiseerd en ontstonden de Luftflotten.
Luftflotte 1
Berlijn
Luftflotte 2
Braunschweig
Luftflotte 3
München
Luftflotte 4
Wenen
Luftflotte 5
Hamburg
Luftflotte 6
Smolensk
Luftwaffen-Befehlshaber Mitte
(Luftflotte Reich in 1944)
Berlijn
Luftflotte 10 (vanaf juli 1944)
Berlijn


Oberkommando der Luftwaffe
Administratief
Voor administratieve doeleinden werden diverse Luftgauen ingericht, vergelijkbaar met de Wehrkreisen bij de Heer. De Luftgau was verantwoordelijk voor administratie, opleiding, werving, onderhoud enz. De bevelvoerende organisatie werd aangeduid als Luftgau-Kommando.
Luftgau I
Königsberg
Luftgau II
Stettin
Luftgau III
Berlijn
Luftgau IV
Dresden
Luftgau V
Stuttgart
Luftgau VI
Münster
Luftgau VII
München
Luftgau VIII
Breslau
Luftgau IX
Weimar
Luftgau X
Hamburg
Luftgau XI
Hanover
Luftgau XII
Giessen/Wiesbaden
Luftgau XIII
Neurenberg
Luftgau XIV
Koblenz
Luftgau XVII
Wenen
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werden ook in de bezette gebieden diverse Luftgauen opgericht.
Luftgau Belgien-Nordfrankreich
Brussel
Luftgau Charkow
Charkov
Luftgau Finnland
Rovaniemi
Luftgau Holland
Amsterdam
Luftgau Kiew
Kiev
Luftgau Moskau
Moscou
Luftgau Norwegen
Oslo
Luftgau Ostland/Petersburg
Riga
Luftgau Rostow
Dnjepropetrovsk
Luftgau Süd
Milaan
Luftgau Westfrankreich
Parijs


Oberkommando der Luftwaffe


Oberkommando der Luftwaffe (OKL),
Oberbefehlshaber des Heeres:
Reichsmarschall Hermann Göring
(1 maart 1935 - 23 april 1945)
Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim
(25 april 1945 - 8 mei 1945)


Generalstab der Luftwaffe
De operationele planning werd uitgevoerd door de Generalstab der Luftwaffe en de aan haar ondergeschikte Luftwaffeführungsstab.


Generalstab der Luftwaffe

Chef des
Generalstabes der Luftwaffe
General der Flieger Walther Wever
(1 maart 1935 -3 juni 1936)
Generalfeldmarschall Albert Kesselring
(5 juni 1936 - 31 mei 1937)
Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff
(1 juni 1937 - 31 januari 1939)
Generaloberst Hans Jeschonnek
(1 februari 1939 - 19 augustus 1943)
Generaloberst Günther Korten
(25 augustus 1943 - 22 juli 1944)
General der Flieger Werner Kreipe
(1 augustus 1944 -oktober 1944)
General der Flieger Karl Koller
(12 november 1944 - 8 mei 1945)


Chef des
Luftwaffeführungsstabes
General der Flieger Bernhard Kühl
(1934 - voorjaar 1936)
General der Flieger Wilhelm Mayer
(voorjaar 1936 - april 1937)
General der Flieger Paul Deichmann
(april 1937 - september 1937)
General der Flieger Bernhard Kühl
(september 1937 - 28 februari 1939)
General der Flieger Otto-Hermann von Waldau
(1 maart 1939 - 10 april 1942)
Generaloberst Hans Jeschonnek
(10 april 1942 - maart 1943)
General der Flieger Rudolf Meister
(maart 1943 - oktober 1943)
General der Flieger Karl Koller
(oktober 1943 - augustus 1944)
General der Flieger Eckhardt Christian
(augustus 1944 - 12 april 1945)
General der Flieger Karl Heinz Schulz
(12 april 1945 - 8 mei 1945)


Vanaf de oprichting van de Luftwaffe in 1934 werd zij onderverdeeld in operationele commando's die vooralsnog opereerden onder de schuilnaam Gehobenes Luftamt. Vanaf 31 maart 1935 werden deze omgezet in verschillende Luftkreis-Kommandos. Hiervan werden er zeven ingesteld.


Organisatiestruktuur voor de Tweede Wereldoorlog

Organisatie van 01-04-1934 tot 04-02-1938
Op 1 april 1934, werd de Luftwaffe operationeel met zes zogenaamde Gehobene Luftamte. Deze waren vanaf 31 maart 1935 bekend als Luftkreis-Kommandos. Op 1 oktober 1937 werd hier nog een zevende aan toegevoegd. De Luftkreis-Kommandos werden tot 12 oktober 1937 aangeduid met een Romeins cijfer en daarna met een gewoon cijfer. Op 4 februari 1938 werden de Luftkreis-Kommandos weer opgeheven.

Gehobenes Luftamt I geformeerd op 1 april 1934 te Königsberg
Vanaf 31 maart1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando I en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 1.
Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffenkommando Ostpreussen.


Gehobenes Luftamt II
geformeerd op 1 april 1934 te Berlijn
Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando II en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 2.
Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 3 tot Luftwaffengruppenkommando 1.


Gehobenes Luftamt III
geformeerd op 1 april 1934 te Dresden
Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando III en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 3.
Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 2 tot Luftwaffengruppenkommando 1.


Gehobenes Luftamt IV
geformeerd op 1 april 1934 te Münster
Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando IV en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 4.
Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 7 tot Luftwaffengruppenkommando 2.


Gehobenes Luftamt V
geformeerd op 1 april 1934 te München
Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando V en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 5.
Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffengruppenkommando 3.


Gehobenes Luftamt VI
geformeerd op 1 april 1934 te Kiel
Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando VI en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 6.
Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffenkommando See.


Luftkreis-Kommando VII
geformeerd op 1 oktoer 1937 te Braunschweig
Vanaf 12 oktober 1937 werd dit onderdeel aangeduid Luftkreis-Kommando 7.
Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 4 tot Luftwaffengruppenkommando 2.
Organisatie van 04-02-1938 tot 01-02-1939

Op 04-02-1938, werd de Luftwaffe opnieuw ingedeeld in een aantal Luftwaffengruppenkommandos en enkele onafhankelijke Luftwaffenkommandos. Dit bleef bestaan tot kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waarna opnieuw een herverdeling plaatsvond.

Luftwaffegruppenkommando 1
geformeerd op 4 februari 1938 te Berlijn
Vanaf 1 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 1.


Luftwaffegruppenkommando 2
geformeerd op 4 februari 1938 te Braunschweig
Vanaf 1 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 2.


Luftwaffegruppenkommando 3
geformeerd op 4 februari 1938 te München
Vanaf 21 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 3.


Luftwaffenkommando Ostpreussen
geformeerd op 4 februari 1938 te Königsberg
Dit Luftwaffenkommando was aanvankelijk onafhankelijk, maar werd vanaf 18 maart 1939 ingedeeld bij Luftflotte 1 en werd op 30 september 1939 opgeheven.


Luftwaffenkommando See
geformeerd op 4 februari 1938 te Kiel
Dit Luftwaffenkommando werd op 1 februari 1939 opgeheven, de dienst werd daarna onder bevel gesteld van een General der Luftwaffe, ingedeeld bij de Oberbefehlshaber der Marine.


Luftwaffenkommando Österreich
geformeerd op 1 augustus 1938 te Wenen na de inlijving van Oostenrijk bij het Duitse Rijk.
Werd ook wel Luftwaffenkommando Ostmark genoemd
Dit Luftwaffenkommando werd op 18 maart 1939 omgevormd tot Luftflotte 4.

Organisatie vanaf 1 februari 1939
Op 1 februari 1939 werd de Luftwaffe ingedeeld zodat ze klaar was om ten strijde te trekken. Hiertoe werd een aantal Luftflotten in het leven geroepen en werden diverse onderdelen onder het bevel van de Oberbefehlshaber der Luftwaffe gebracht. Op deze pagina en volgende vind u de hoofdstructuur op de belangrijkste data tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL)
Berlijn

Aufklärungsgruppe ObdL - Berlijn-Werder

8.(F) Staffel / Lehrgeschwader 2 - Berlijn-Werder

10.(F) Staffel / Lehrgeschwader 2 - Kiel-Holtenau

Westa 1. / ObdL - Berlijn-Gatow

Stab / Ln.Abteilung - Köthen

1. Staffel / Ln.Abteilung - Köthen

Stab / Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 2 - Küpper-Sagan

I. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Sorau

II. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Freiwaldau

III. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Freiwaldau

IV. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Breslau-Gandau

Stab / Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 172 - Berlijn-Tempelhof

I. Gruppe / Kg z.b. V. 172

II. Gruppe / Kg z.b. V. 1727. Fliegerdivision

Luftflotte 1

Luftflotte 2

Luftflotte 3

Luftflotte 4


Luftwaffegruppenkommando

Organisatie van 04-02-1938 tot 01-02-1939

Op 04-02-1938, werd de Luftwaffe opnieuw ingedeeld in een aantal Luftwaffengruppenkommandos en enkele onafhankelijke Luftwaffenkommandos. Dit bleef bestaan tot kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waarna opnieuw een herverdeling plaatsvond.

Luftwaffegruppenkommando 1 , geformeerd op 04-02-1938 te Berlijn
van tot
Befehlshaber 04-02-1938 01-02-1939 Generaloberst Albert Kesselring
Chef des Stabes 04-02-1938 01-02-1939 Generalmajor Wilhelm Speidel
Eenheden 04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe 2
04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe 3
04-02-1938 31-07-1938 Höhere Fliegerkommandeur 2
04-02-1938 31-07-1938 Höhere Fliegerkommandeur 3
04-02-1938 30-06-1938 Höhere Kommandeure der Flakartillerie 2
04-02-1938 30-06-1938 Höhere Kommandeure der Flakartillerie 3
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando III
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando IV
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando VIII
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen II
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen III
01-07-1939 01-02-1939 Luftverteidigungskommando 1
01-07-1939 01-02-1939 Luftverteidigungskommando 2
01-07-1939 01-02-1939 Luftverteidigungskommando 3
01-08-1938 01-02-1939 1.Fliegerdivision
01-08-1938 01-02-1939 2.Fliegerdivision
Vanaf 01-02-1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 1.

Luftwaffegruppenkommando 2 , geformeerd op 04-02-1938 te Braunschweig
van tot
Befehlshaber 04-02-1938 01-02-1939 General der Flieger Hellmuth Felmy
Chef des Stabes 04-02-1938 01-02-1939 Oberst Heinz von Wühlisch
Eenheden 04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe 4
04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe 7
04-02-1938 31-07-1938 Höhere Fliegerkommandeur 4
04-02-1938 31-07-1938 Höhere Fliegerkommandeur 7
04-02-1938 30-06-1938 Höhere Kommandeure der Flakartillerie 4
04-02-1938 30-06-1938 Höhere Kommandeure der Flakartillerie 7
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando VI
04-02-1938 01-07-1938 Luftgau-Kommando X
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando XI
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen IV
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen VII
01-07-1939 01-02-1939 Luftverteidigungskommando 4
01-07-1939 01-02-1939 Luftverteidigungskommando 6
01-08-1938 01-02-1939 3.Fliegerdivision
01-08-1938 01-02-1939 5.Fliegerdivision
Vanaf 01-02-1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 2.

Luftwaffegruppenkommando 3 , geformeerd op 04-02-1938 te München
van tot
Befehlshaber 04-02-1938 01-02-1939 Generaloberst Hugo Sperrle
Chef des Stabes 04-02-1938 01-02-1939 Generalmajor Maximilian Ritter von Pohl
Eenheden 04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe 5
04-02-1938 31-07-1938 Höhere Fliegerkommandeur 5
04-02-1938 30-06-1938 Höhere Kommandeure der Flakartillerie 5
04-02-1938 01-07-1938 Luftgau-Kommando V
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando VII
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando XII
04-02-1938 01-02-1939 Luftgau-Kommando XIII
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen V
01-08-1938 01-02-1939 4.Fliegerdivision
Vanaf 01-02-1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 3.

Luftwaffenkommando Ostpreussen, geformeerd op 04-02-1938 te Königsberg
van tot
Befehlshaber 04-02-1938 31-01-1939 Generalmajor Alfred Keller
01-02-1939 30-09-1939 General der Flieger Wilhelm Wimmer
Chef des Stabes 04-02-1938 30-09-1939 Oberleutnant Alexander Holle
Eenheden 04-02-1938 30-09-1939 Luftzeuggruppe 1
04-02-1938 30-09-1939 Höhere Kommandeure der Flakartillerie I
01-08-1938 18-03-1939 Luftgau-Kommando I
04-02-1938 30-09-1939 Luftnachrichten-Abteilung 6
Dit Luftwaffenkommando was aanvankelijk onafhankelijk, maar werd vanaf 18-03-1939 ingedeeld bij Luftflotte 1 en werd op 30-09-1939 opgeheven.

Luftwaffenkommando See, geformeerd op 04-02-1938 te Kiel
van tot
Befehlshaber 04-02-1938 01-02-1939 General der Flieger Zander
Chef des Stabes 04-02-1938 01-02-1939 Oberst Bruch
Eenheden 04-02-1938 01-02-1939 Luftzeuggruppe See
04-02-1938 01-02-1939 Führer der Seeluftstreitkräfte
04-02-1938 01-02-1939 Flakkommanfeur Kiel
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Fliegerschulen und Ersatzabteilungen See
04-02-1938 01-02-1939 Kommando der Luftdienstverbände
Dit Luftwaffenkommando werd op 01-02-1939 opgeheven, de dienst werd daarna onder bevel gesteld van een General der Luftwaffe, ingedeeld bij de Oberbefehlshaber der Marine.

Luftwaffenkommando Österreich, geformeerd op 01-08-1938 te Wenen na de inlijving van Oostenrijk bij het Duitse Rijk. Werd ook wel Luftwaffenkommando Ostmark genoemd
van tot
Befehlshaber 01-08-1938 18-03-1939 Generaloberst Alexander Löhr
Chef des Stabes 01-08-1938 18-03-1939 Oberst Günther Korten
Eenheden 01-08-1938 18-03-1939 Luftzeuggruppe 8
01-08-1938 18-03-1939 Luftgau-Kommando XVII
Dit Luftwaffenkommando werd op 18-03-1939 omgevormd tot Luftflotte 4.

01-02-1939

Luftwaffeeenheden op 01-09-1939
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn   Generalfeldmarschall Hermann Göring
  Aufklärungsgruppe ObdL Berlin-Werder    
8.(F)/Lehrgeschwader
2
Berlin- Werder 12x Dornier Do 17 P Major Keienburg
  10.(F)/Lehrgeschwader 2 Kiel- Holtenau 12x Dornier Do 18 Major Wolff
Westa 1./ObdL Berlin Gatow 8x Heinkel He 111 J Doctor Kopp
  Stab/Ln.Abteilung Köthen   Major Pusch
1./Ln/Abteilung Köthen 12x Junkers
Ju 52/3m
 
Köthen 6x Heinkel He 111 H  
Stab/Kampfgruppe zur
besonderer Verwendung 2
Küpper-Sagan 3x Junkers
Ju 52/3m
Oberst Conrad
I./KG z.b. V. 2 Sorau 52x Junkers
Ju 52/3m
Hauptmann Von Hornstein
II./KG z.b. V. 2 Freiwaldau 53x Junkers
Ju 52/3m
Oberstleutnant Stoltenhoff
III./KG z.b. V. 2 Freiwaldau 52x Junkers
Ju 52/3m
Major Neudörffer
IV./KG z.b. V. 2 Breslau-Gandau 53x Junkers
Ju 52/3m
Oberstleutnant Alefeld
Stab/Kampfgruppe zur
besonderer Verwendung 172
Berlin-Tempelhof Junkers
Ju 52/3m
Major Von Gablenz
I./KG z.b. V. 172 Berlin-Tempelhof 26x Junkers
Ju 52/3m
Hauptmann Krauze
II./KG z.b. V. 172 Berlin-Tempelhof 26x Junkers
Ju 52/3m
Major Babekuhl
         
7.Fliegerdivision     Generalmajor Student
Aufklärungsstaffel 7.Fliegerdivision Liegnitz   Oberstleutnant Sähloff
Stab/Kampfgruppe zur besonderer
Verwendung 1
Liegnitz 3x Junkers
Ju 52/3m
Oberstleutnant Morzik
I/KG z.b. V. 1. Schönfeld-Seifersdorf 53x
Junkers
Ju 52/3m
Major Witt
II/KG z.b. V. 1. Schönfeld-Seifersdorf 53x
Junkers
Ju 52/3m
Oberstleutnant Drewes
III/KG z.b. V. 1. Aslau 53x
Junkers
Ju 52/3m
Hauptmann Zeidler
IV/KG z.b. V. 1. Liegnitz 53x
Junkers
Ju 52/3m
Major Janzen
Kampfgruppe zur besonderer
Verwendung 9
Aslau 53x
Junkers
Ju 52/3m
Major Christ
Luftflotte 1 Stettin-Henningsholm     General der Flieger Albert Kesselring
Luftflotte 2 Braunschweig     General der Flieger Felmy
Luftflotte 3 Roth- Nürnberg     General der Flieger Sperrle
Luftflotte 4 Reihenbach- Schlesien     General der Flieger Löhr
 

Algemene Organisatiestruktuur op 1 september 1939

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur der Luftwaffe


Zentralabteilung

Technisches Amt

Nachschubamt

Amtsgruppe Technisches Wirtschaft und Haushalt


Chef des Generalstabes der Luftwaffe


Luftwaffenführungsstab

1. Abteilung Führung

2. Abteilung Organisation

3. Abteilung Taktik

4. Abteilung Quartiermeister

5. Abteilung Fremde Staaten

6. Abteilung Rüstung


Chef der Luftabwehr


Amtsgruppe Luftverkehr

Abteilung Hoheitsverwaltung, Luftaufsicht

Abteilung Reichswetterdienst

Abteilung Reichsflugsicherung

Chef des Verwaltungsamtes

Haushaltsabteilung

Abteilung Bauwesen


Chef des Luftwaffenpersonalamtes


Chefabteilung

Amtsgruppe Offiziere

Abteilung Wehramt

Amtsgruppe Beamte

Abteilung allgemeine Erziehungs- Ehren- und Beschwerde-Angelegenheiten


Chef des Ausbildungswesens


Ausbildungsabteilung

Vorschriften- und Lehrmittelabteilung

Inspekteur der Heeresflieger

Inspekteur der Kampf- und Sturzkampfflieger- und Aufklärungsflieger des ObdL

Inspekteur der Jagd-, Zerstörer- und Schlachtflieger und des Waffenwesens

Inspekteur der Flakartillerie

Inspekteur für Flugsicherheit und Gerät

Inspekteur des Kraftfahrwesens

Inspekteur der Luftnachrichtentruppe

Inspekteur der Marineflieger

Inspekteur der Flugzeugführerschulen

Inspekteur des Erziehungs- und Bildungswesens der Luftwaffe

Inspekteur der Luftlande- und Fallschirmjägertruppe

Inspekteur der Flugnavigation

Inspekteur des zivilen Luftschutzes

Inspekteur des Sanitätswesens


Luftstreitkräfte


Luftflotte 1

Luftflotte 2

Luftflotte 3

Luftflotte 4

Luftwaffenkommandos

Luftwaffenkommando Ostpreußen

Fliegerdivisionen

Luftwaffen-Lehr-Division

Fliegerführer


Erdtruppen der Luftwaffe


Luftgaukommandos

Luftgaustäbe

Luftverteidigungskommandos


13-08-1940

Organisatie op 13 augustus 1940

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn Generalfeldmarschall Hermann Göring
Aufklärungsgruppe ObdL
Oberstleutnant Rowehl
1.(F)/ObdL 2x Junkers
Ju 86 P
4x Heinkel
He 116
2x Dornier
Do 215
2x
Messerschmitt
Bf 110
2x
Blohm & Voss
Bv 142
9x Heinkel
He 111
3x Dornier
Do 217
3x Junkers
Ju 88 A
2.(F)/ObdL 8x Dornier
Do 215
1x Heinkel
He 111 H
Wekusta 1./ObdL Oldenburg 3x Dornier
Do 17 Z
2x Heinkel
He 111 H
Oberstleutnant Jonas
Wekusta 2./ObdL Lanveoc-Poulmic/Brest 5x Heinkel
He 111 H
Oberstleutnant Prasse
Wekusta 26 Brussel- Grimberghen 37x Heinkel
He 111
Hauptmann Stein
3./Küstenflieger Gruppe 506 Norderney

5x Dornier
Do 17 Z
1x
Messerschmitt
Bf 110
4x Heinkel

He 111 H

Hauptmann Von Rotberg
Luftflotte 1 Berlin General der Flieger Wimmer
Luftflotte 2 Brussel Generalfeldmarschall Albert Kesselring
Luftflotte 3 Parijs Generalfeldmarschall Sperrle
Luftflotte 4 Wenen General der Flieger Löhr
Luftflotte 5 Oslo Generaloberst Stumpff

Operationele Organisatiestruktuur 1940

Operationele Organisatie op 10 mei 1940

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn

Generalfeldmarschall Hermann Göring

1.(F) Staffel / ObdL - Fritzlar

2.(F) Staffel / ObdL - Berlijn-Staaken

1.(F) / 124 - Berlijn-Tempelhof

Wekusta 1. / ObdL - Berlijn-Gatow9. Flieger-Division - JeverLuftflotte 1 - Berlijn

Luftflotte 2 - Münster

Luftflotte 3 - Bad Orb

Luftflotte 4 - Wenen

Luftflotte 5 - Oslo

Organisatie op 13 augustus 1940

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn

Generalfeldmarschall Hermann Göring

Aufklärungsgruppe ObdL

1.(F) Staffel / ObdL - Fritzlar

2.(F) Staffel / ObdL - Berlijn-Staaken

Wekusta 1. / ObdL - Oldenburg

Wekusta 2. / ObdL - Lanveoc-Poulmic/Brest

Wekusta 26 - Brussel- Grimberghen

3. / Küstenflieger Gruppe 506 - NorderneyLuftflotte 1 - Berlijn

Luftflotte 2 - Brussel

Luftflotte 3 - Parijs

Luftflotte 4 - Wenen

Luftflotte 5 - Oslo


Algemene Organisatiestruktuur op 22 juni 1941

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


Chef des Ministeramtes des R.d.L.u.Ob.d.L.


Adjutantur

Chef des Stabes

Luftkriegsakademie

Präsident der Luftwaffenkommission

General der Luftwaffe beim OB.d.H.

General der Luftwaffe beim OB.d.K.


Chef des Generalstabes der Luftwaffe


Luftwaffenführungsstab

1. Abteilung Führung

2. Abteilung Organisation

3. Abteilung Taktik

4. Abteilung Quartiermeister

5. Abteilung Fremde Staaten

6. Abteilung Rüstung


Chef der Luftabwehr


Zentralabteilung

Abteilung Stärke und Ausrüstung der Luftwaffe


Chef des Luftwaffenpersonalamtes


Chefabteilung

Amtsgruppe Offiziere

3. Abteilung

4. Abteilung

5. Abteilung

6. Abteilung

Allgemeine Personalabteilung


Chef des Ausbildungswesens


Kriegswissenschaftliche Abteilung

Ausbildungsabteilung

Vorschriften- und Lehrmittelabteilung

Abteilung Luftbildwesen

Inspizient der Luftdienstverbände

Inspizient der Aufklärungsflieger

Inspizient der Marineflieger

Inspizient der Flugzeugführerschulen

Inspizient des Erziehungs- und Bildungswesens der Luftwaffe

Sonstige Dienststellen

Inspektion Bau


Luftstreitkräfte


Luftflotte 1

Luftflotte 2

Luftflotte 3

Luftflotte 4

Luftflotte 5

Fliegerkorps

Fliegerdivisionen

Nachtjagddivisionen

Fliegerführer

Jagdfliegerführer


Erdtruppen der Luftwaffe


Fallschirmtruppe

Luftgaukommandos

Luftverteidigungskommandos

Flakkorps

Flak-Brigaden

Luftwaffen-Bau-Brigaden


Generalflugzeugmeister


Chef des Stabes

Industrierat

Amtsgruppe Flakentwicklung

Planungsamt

Technisches Amt

Nachschubamt

Industriewirtschaftsamt


Algemene Organisatiestruktuur in september 1944

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


Oberkommando der Luftwaffe

Chef der personellen Rüstung und NS-Führung der Luftwaffe:


Abteilung z.b.V.

Chef des Luftwaffenpersonalamtes

NS-Führungsstab der Luftwaffe

Chef der Luftwaffen-Rechtspflege

Amt für Vollstreckungs- und Gnadensachen

Chef für Auszeichnungen und Disziplinarsachen

Luftwaffenwehramt

General für Nachwuchs-Luftwaffe

Inspekteur des Erziehungs- und Ausbildungswesen der Luftwaffe

General für ausländisches Personal
Chef des Generalstabes der Luftwaffe:


Chefgruppe

Luftkriegsakademie

Kriegslehrgänge für Führungsgehilfen

Luftwaffenführungsstab
Generalquartiermeister:


Chefgruppe

2. Abteilung Organisation

4. Abteilung Quartiermeister

6. Abteilung Rüstung

Chef des Nachschubwesens

Chef Kraftfahrzeugwesen der Luftwaffe

Chef des Sanitätswesens

Chefingenieur der Luftwaffe

Abteilung Luftwaffenbodenorganisation

Chef Verbindungsflugwesen

General des Seewesens der Luftwaffe
Generalnachrichtenführer der Luftwaffe:


Chef des Stabes

1. Abteilung Einsatz

2. Abteilung Nachrichtenbetrieb

3. Abteilung Funkaufklärung

4. Abteilung Organisation

5. Abteilung Nachrichtengerät

6. Abteilung Funkmeßgerät
Chef der technischen Luftrüstung

Chefabteilung

Abteilung In- und Ausl. Luftrüstung

Amtsgruppe Flugzeugentwicklung

Beschaffung

Mineralöl

Amtsgruppe Flak-Entwicklung

Abteilung Flakrüstung

Abwicklungsstab Generalflugzeugmeister

Kommando der Entwicklungsstelle der Luftwaffe

Chefintendant der Luftwaffe

General der Aufklärungsflieger

General der Kampfflieger

General der Jagdflieger

General der Schlachtflieger

General der Transportflieger

Inspekteur der Fliegerbodenorganisation und des Flugbetriebes

General der Flakwaffe

General der Fliegerausbildung

Personalabteilung

Ausbildungsabteilung

Quartiermeisterabteilung

Vorschriften- und Lehrmittelsammlung

Abteilung technische AusbildungLuftstreitkräfte


Luftflottenkommandos

Luftwaffenkommandos

Kommandierende Generale

Deutsche Luftwaffenmissionen

Fliegerkorps

Fliegerdivisionen

Jagdkorps

Jagddivisionen

Fliegerführer

Jagdfliegerführer


Erdkampftruppen


Fallschirmtruppen

Luftgaukommandos

Feld-luftgaukommandos

Luftwaffen-Feldtruppen

Truppen und Stäbe der Flakartillerie

Brigaden der Luftwaffe

Ausbildungs- und Ersatztruppen der Luftwaffe


Bronnen


Versie: 14-3-2015 Artikel door: Wilco Vermeer

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/802/Duitse-Oberkommando-der-Luftwaffe-OKL.htm